publicerad: 2021  
1medberoende ingen böjning
med|­be·ro·ende
adjektiv
me`dberoende
som har ut­vecklat ett medberoende
en person som är med­beroende är helt upp­tagen av att kontrollera och hantera den beroende
belagt sedan 1987
2medberoende med­beroendet
med|­be·ro·ende
substantiv
me`dberoende
an­passning av egen personlighet och beteende till en när­stående persons beroende­problematik ofta med åsido­sättande av egna behov och känslor
vid ett med­beroende är det vanligt att få dåligt sam­vete och glömma bort sig själv
äv. om person
den som lever med en alkoholist ut­vecklar lätt ett med­beroende
belagt sedan 1987