publicerad: 2021  
medicinalstyrelse medicinal­styrelsen medicinal­styrelser
med·ic·in·al|­styr·els·en
substantiv
medicina`lstyrelse
historiskt vanligen bestämd form sing. en tidigare central tillsynsmyndighet för sjuk­vård nu­mera inkorporerad i Social­styrelsen
belagt sedan ca 1875