publicerad: 2021  
medicinalväxt medicinal­växten medicinal­växter
med·ic·in·al|­växt·en
substantiv
medicina`lväxt
växt som an­vänds som (rå­ämne för) läke­medel
klosterträdgårdens medicinal­växter; salvia, mal­ört, bolm­ört och andra medicinal­växter
belagt sedan 1741