publicerad: 2021  
mediatek mediateket, plural mediatek, bestämd plural mediateken
media·tek·et
substantiv
mediate´k
institution med samlingar av läro­medel t.ex. böcker och filmer; vanligen för ut­låning
belagt sedan 1964; till medium och -tek i apotek, bibliotek