publicerad: 2021  
medicinglas medicin­glaset, plural medicin­glas, bestämd plural medicin­glasen
med·ic·in|­glas·et
substantiv
medici`nglas
litet, graderat glas för dosering av läke­medel
belagt sedan 1846