publicerad: 2021  
medicinteknik medicin­tekniken
med·ic·in|­tekn·ik
substantiv
medici`nteknik
teknik för produktion av ut­rustning som an­vänds in­om hälso- och sjuk­vård för diagnostik, behandling m.m.
medicin­teknik är ett brett om­råde som inne­fattar allt från skalpeller till röntgen­apparatur
belagt sedan 1956