publicerad: 2021  
medmänniska medmänniskan medmänniskor
med|­männ·isk·an
substantiv
me`dmänniska
en i gemenskapen av alla människor i förhållande till en viss (annan) människa
JFR 2nästa
någons medmänniska en medmänniska till någon några är medmänniskor
sär­skilt i förbindelse med krav på solidaritet och med­känsla
hjälpa en med­människa; bry sig om sina med­människor
belagt sedan 1764