publicerad: 2021  
medlut med­lutet, plural med­lut, bestämd plural med­luten
med|­lut·et
substantiv
me`dlut
lutning ned­åt i rörelseriktningen i fråga om terräng- el. vägförhållanden
JFR motlut
hem­resan gick snabbare för då hade de med­lut
äv. bildligt fram­gång, tur
belagt sedan 1892