publicerad: 2021  
medlingskommission medlings­kommissionen medlings­kommissioner
medl·ings|­kom·miss·ion·en
substantiv
me`dlingskommission
kommission som har i upp­drag att medla särsk. i avtalsförhandling
en statlig medlings­kommission
belagt sedan 1929