publicerad: 2021  
medlöpare med­löparen, plural med­löpare, bestämd plural medlöparna
med|­löp·ar·en
substantiv
me`dlöpare
person som gärna an­sluter sig till dominerande riktning av opportunism, med svikande av mer berättigade ideal
någons medlöpare medlöpare till någon
ockupationsmaktens quislingar och med­löpare
belagt sedan 1908