publicerad: 2021  
missbelåten missbelåtet missbelåtna
miss|­be·låt·en
adjektiv
miss`belåten
missnöjd
MOTSATS belåten
missbelåten (med någon/något/att+verb/sats)
missbelåten (med någon)
missbelåten (med något)
missbelåten (med sats)
missbelåten (med att+verb)
missbelåten (över något/att+verb/sats)
missbelåten (över något)
missbelåten (över sats)
missbelåten (över att+verb)
en miss­belåten kund; regissören var själv miss­belåten med filmen
belagt sedan 1842