publicerad: 2021  
missbildning miss­bildningen miss­bildningar
miss|­bild·ning·en
substantiv
miss`bildning
fel­aktigt och onormalt ut­vecklad del av organ el. kropps­del
missbildning (av/i/på någon/något)
missbildning (av någon)
missbildning (av något)
missbildning (i någon)
missbildning (i något)
missbildning (någon)
missbildning (något)
en med­född miss­bildning av ögat
belagt sedan 1807