publicerad: 2021  
1mot
preposition
1 med rörelsens mål vid någon plats som fram­går av samman­hanget
de satte sig i rörelse mot skolan; från rötterna mot kronan; se mot öster
äv. i fråga om tidsförhållanden och abstraktare
mot slutet av året; havs­brisen mojnade mot kvällen; mot nya djärva mål; vara vänlig mot kunderna
äv. för att an­ge upp­nående av någon slut­punkt (ofta oönskad)
båten törnade mot en sten
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska mot, till a mot, i mot 'emot', till fornsvenska mot 'möte'; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; jfr ur­sprung till 1emot!!, ledamot, möta, möte
2 i strid med verkningar från någon negativ före­teelse
kamp mot förtrycket; värja sig mot alla beskyllningar; skydd mot förkylning; medel mot insekter; gardera sig mot över­raskningar
äv. för att an­ge resultat av (poäng)tävling
hemma­laget vann med tre mål mot två
mot förmodan se förmodan
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
3 i jäm­förelse med
han såg lite arg ut, men det var ingen­ting mot vad han var; bristerna väger lätt mot bokens förtjänster
äv. vid en sorts jäm­förelse mellan ett före­mål och bak­grunden
fram­träda tydligt mot en dämpad fond; i silhuett mot horisonten
äv. abstraktare
mot bak­grund av de an­förda siffrorna är förslaget realistiskt
belagt sedan 1469 Heliga Mechtilds uppenbarelser
4 som ersättning för något; ofta vid byte eller dylikt
en ny aktie mot tre gamla; bagaget ut­lämnas mot kvitto; väskan åter­fås mot beskrivning; han blev fri mot borgen
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
2mot
adverb
1 som själv­ständigt ord vanligenemot i rollen av rörelsens mål beträffande rums­förhållande el. abstrakt
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska mot(e) 'mot, emot'
2 som själv­ständigt ord vanligenemot i strid med verkningarna från något
MOTSATS 2för 2
är du för eller mot?; rösta mot
belagt sedan ca 1350 Konung Magnus Erikssons Stadslag
3mot motet, plural mot, bestämd plural moten
mot·et
substantiv
trafik­plats på motor­väg eller motortrafik­led
belagt sedan 1950-talet; ny anv. av fornsvenska mot 'möte; väg­kors' (runform muti (dat.)); urspr. samma ord som 1mot 1