SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rbiseende substantiv ~t ~n för·bi|­se·end·etdet att råka und­gå att märka eller beakta ngt, t.ex. en fara komm.tid.JFRcohyponymförsummelse ofta som term i spel, särsk. schack­spelgenom ett grovt förbiseende förlorade vitspelaren damenförbiseende (av ngn/ngt/SATS)sedan 1825