publicerad: 2021  
nationalencyklopedi national­encyklopedin national­encyklopedier
nat·ion·al|­en·cyklo·pedi·er
substantiv
[nat∫ona`l-]
stort, officiellt uppslags­verk där ett visst lands experter beskriver världen och dess vetande ut­ifrån det egna landets perspektiv, med syfte att nå hela dess folk
den mest berömda national­encyklopedin är den franska, ut­given 1751–72; år 1985 beslöt Sveriges riks­dag om ut­givningen av National­encyklopedin
belagt sedan 1984