publicerad: 2021  
nationalförening national­föreningen national­föreningar
nat·ion·al|­för·en·ing·en
substantiv
[nat∫ona`l-]
sär­skilt i vissa namn riks­omfattande samman­slutning för visst syfte
National­föreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
belagt sedan 1865