publicerad: 2021  
nyhetsvärde nyhets­värdet
ny·hets|­värd·et
substantiv
ny`hetsvärde
värde som nyhet vanligen enl. journalistisk bedömning
nyhetsvärdet (av/hos något)
nyhetsvärdet (av något)
nyhetsvärdet (hos något)
kungliga bröllop har all­tid stort nyhets­värde
belagt sedan 1793