publicerad: 2021  
nyhumanism ny­humanismen
ny|­hum·an·ism·en
substantiv
ny`humanism
en kultur­rörelse under 1700-talet som verkade för en djupare förståelse av antiken
belagt sedan 1899