publicerad: 2021  
papperskorg pappers­korgen pappers­korgar
papp·ers|­korg·en
substantiv
papp`erskorg
korg­liknande behållare för pappersavfall ofta placerad in­vid skriv­bord
han rev sönder brevet och kastade det i pappers­korgen
äv. om behållare för upp­samling av skräp på offentlig plats eller dylikt
släng apelsin­skalen i pappers­korgen och inte på marken!
äv. mer el. mindre bildligt i ut­tryck för att något an­ses värde­löst el. inte beaktas eller dylikt
hans in­sändare hamnade all­tid i pappers­korgen på lokal­tidningen
spec. data­teknik
allt spam hamnar direkt i pappers­korgen
belagt sedan 1847