publicerad: 2021  
papperskvarn pappers­kvarnen pappers­kvarnar
papp·ers|­kvarn·en
substantiv
papp`erskvarn
(byråkratisk organisation för) om­ständlig behandling av ärenden
pappers­kvarnen mal långsamt när det gäller komplicerade ärenden
belagt sedan 1910