publicerad: 2021  
papperslös pappers­löst pappers­lösa
papp·ers|­lös
adjektiv
papp`erslös
som saknar giltigt arbets- och uppehålls­tillstånd om flykting eller dylikt
i vissa ut­tryck äv. fri från papper särsk. på grund av datorisering
det pappers­lösa sam­hället
belagt sedan 1970-talet (i ut­trycket det papperslösa samhället)