publicerad: 2021  
patronymikon patronymikonet, plural patronymikon el. patronymika, bestämd plural patronymikonen
patro·nym·ik·on·et
substantiv
patrony´mikon
person­betecknande ord som är bildat av (någons) fars eller för­faders namn men självt inte är ett äkta egen­namn
patronymikon (till något)
ordet "atriderna" är patronymikon till "Atreus"; svenska patronymikon som "Karlsdotter"
belagt sedan 1809; till grek. patronymikos´ 'upp­kallad efter fadern'; jfr ur­sprung till pater, patriark