publicerad: 2021  
patrullera patrullerade patrullerat
verb
patrulle´ra
ibland med partikelnav, utan större betydelse­skillnad bevaka (ett om­råde) genom att systematiskt förflytta sig hit och dit in­om det om polis, militär eller dylikt
någon patrullerar (av) något
patrullera (av) ett om­råde; en patrullerande polis; bataljonen patrullerade den arabiska sidan av gränslinjen
belagt sedan 1659
patrullerapatrullerande, patrullering