publicerad: 2021  
patrullbåt patrull­båten patrull­båtar
patrull|­båt·en
substantiv
patrull`båt
mindre örlogs­fartyg för bevakningstjänst främst in­om hamnområde el. skär­gård
belagt sedan 1678