publicerad: 2021  
poströsta poströstade poströstat
verb
[pås`t-]
något ålderdomligt av­ge post­röst
någon poströstar
tidigare kunde man post­rösta in­om Sverige men nu får man i stället förtids­rösta i sär­skilda lokaler
belagt sedan 1958
poströstapoströstande, poströstning