publicerad: 2021  
postum postumt postuma
post·um
adjektiv
postu´m
som upp­kommer eller sker eller före­ligger efter viss persons död särsk. om (konstnärlig) produkt men äv. all­männare
den hårt kritiserade NN fick en postum äre­räddning; han fick priset postumt (adverbial); hennes sista bok kom ut postumt (adverbial)
belagt sedan 1785; av lat. pos´tumus 'sist; född efter faderns död'