publicerad: 2021  
poststämpla poststämplade poststämplat
verb
[pås`t-]
förse med post­stämpel
poststämpla något
brevet var post­stämplat i Malmö
belagt sedan 1886
poststämplapoststämplande, poststämpling