publicerad: 2021  
posttraumatisk post­traumatiskt post­traumatiska
post|­traum·at·isk
adjektiv
[pås`t-] äv. [-trauma´-]
som upp­kommit efter mekanisk skada eller psykisk på­frestning
post­traumatisk stress
belagt sedan 1936