publicerad: 2021  
postulat postulatet, plural postulat, bestämd plural postulaten
postul·at·et
substantiv
postula´t
1 (filosofisk) sats som förut­sätts gälla utan att bevisas och som till­sammans med andra liknande satser ut­gör grund­valen för något filosofiskt system eller dylikt, och som andra satser kan här­ledas ur
JFR axiom
ett postulat (om något/sats)
ett postulat (om något)
ett postulat (om sats)
Kants postulat om själens odödlighet och Guds existens
belagt sedan 1776; av lat. postula´tum 'på­stående'; till postulera
2 an­tagande (med ställning liknande ett axioms) att en viss geometrisk konstruktion kan ut­föras
sammanbindning av två punkter med en rät linje var ett av Euklides' postulat
belagt sedan 1744