publicerad: 2021  
produktivitet produktiviteten
pro·dukt·iv·itet·en
substantiv
produktivite´t
det att vara produktiv
äv. förhållandet mellan erhållet resultat och in­satta resurser vid (industriell) produktion
en ökning av produktiviteten i export­företagen; japanska före­tag har mycket hög produktivitet
äv. något ut­vidgat
kraven på ökning av produktiviteten i den offentliga sektorn
belagt sedan 1819