publicerad: 2021  
produktiv produktivt produktiva
pro·dukt·iv
adjektiv
[-i´v] el. [pråd´-]
som har (stor) förmåga att producera
en produktiv forsknings­miljö; en produktiv författare; produktiv jordbruks­mark
äv. om handling eller dylikt
produktiv verksamhet
belagt sedan 1799; av franska productif med samma betydelse; till producera