publicerad: 2021  
programbudget program­budgeten, plural program­budgetar äv. program­budgeter
pro·gram|­budget·en
substantiv
program`budget
budget som åstad­kommits genom program­budgetering
en programbudget (belopp)
belagt sedan 1970