publicerad: 2021  
programbudgetering program­budgeteringen
pro·gram|­budget·er·ing·en
substantiv
program`budgetering
till­delning av ekonomiska resurser där mot­tagaren har viss frihet att fördela medlen in­om ramen för det fast­ställda programmet före­kommande bl.a. i statliga verk
belagt sedan 1965