publicerad: 2021  
programfix program­fixen program­fixar
pro·gram|­fix·en
substantiv
program`fix
mindre uppdatering av ett programs maskin­kod vanligen för att ut­föra rättelser
SYN. patch
belagt sedan 2001