publicerad: 2021  
reducera reducerade reducerat
verb
reduce´ra
göra mindre i an­tal el. om­fattning
någon/något reducerar någon/något (till någon/något)
någon reducerar någon (till någon)
någon reducerar någon (till något)
någon reducerar något (till någon)
någon reducerar något (till något)
något reducerar någon (till någon)
något reducerar någon (till något)
något reducerar något (till någon)
något reducerar något (till något)
reducera tillverkningstiden; firman reducerades till en agentur; köttet såldes till reducerat pris; straffet reducerades till ett år; in­köpet reducerade hans ekonomiska till­gångar till hälften
spec. i boll­spel minska motståndar­lagets ledning genom att göra mål
hemma­laget reducerade till 3–4 med två minuter kvar av matchen
äv. bildligt, ofta med klandrande bi­betydelse
under sin långa sjukskrivning kände han det som om han reducerades till en siffra i statistiken
belagt sedan 1658; av lat. redu´cere 'dra till­baka; in­skränka', till du´cere 'leda'; jfr ur­sprung till konduktör, producera, viadukt
reducerareducerande, reducering, reduktion