publicerad: 2021  
sakkunnigutlåtande sakkunnig­utlåtandet sakkunnig­utlåtanden
sak·kunn·ig|­ut·låt·and·et
substantiv
sa`kkunnigutlåtande
ut­låtande som av­givits av sakkunnig(a)
ett sakkunnigutlåtande (om någon/något/sats)
ett sakkunnigutlåtande (om någon)
ett sakkunnigutlåtande (om något)
ett sakkunnigutlåtande (om sats)
i sakkunnig­utlåtandet kommer NN i första förslags­rummet
belagt sedan 1892