publicerad: 2021  
skilling skillingen, plural skillingar el. skilling
skill·ing·en
substantiv
skill´ing
historiskt ett äldre skilje­mynt med varierande värde; särsk. om en svensk mynt­enhet på 1700-talet och 1800-talet
tre skilling banco; det fel­färgade gula tre skilling banco är ett mycket värde­fullt svenskt fri­märke
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska skillinger; av om­diskuterat urspr., ev. gammal bildn. till sköld; jfr ur­sprung till schilling, shilling