publicerad: 2021  
speciallärare special­läraren, plural special­lärare, bestämd plural speciallärarna
speci·al|­lär·ar·en
substantiv
specia`llärare
lärare som an­svarar för eller ger under­visning till elever med sär­skilda behov
belagt sedan 1963