publicerad: 2021  
stila stilade stilat
verb
sti`la
var­dagligt på ett över­drivet sätt visa färdighet i något
någon stilar (med något)
han vill all­tid stila med sina kunskaper i franska
äv. visa upp sig i snygga kläder eller dylikt
JFR posera
stila fram­för kameran; stila med dyr ut­rustning
belagt sedan 1889
stilastilande