publicerad: 2021  
styrdokument styr­dokumentet, plural styr­dokument, bestämd plural styr­dokumenten
styr|­doku·ment
substantiv
sty`rdokument
text som an­ger specifika regler för en viss verksamhet särsk. i utbildnings­sammanhang
för­skolans styr­dokument; styr­dokument för hälso- och sjuk­vården; från höst­terminen gäller nya styr­dokument för grund­skolan
belagt sedan 1982