publicerad: 2021  
transport transporten transporter
trans·port·en
substantiv
[-pårt´]
1 förflyttning i större skala (av gods eller passagerare) vanligen med hjälp av for­don, far­tyg, flyg­plan el. löpande band
transportarbetare; transportfordon; transportförsäkring; transportled; containertransport; lufttransport; sjuktransport
transport (av någon/något) (någonstans)
transport (av någon) (någonstans)
transport (av något) (någonstans)
lastning och transport; tunga transporter om­besörjs av järn­vägen; ordna med deras transport till flyg­platsen; fångarna flydde under transport från ett läger till ett annat
äv. om det förflyttade godset eller dylikt
köra transporter; transporterna kom inte fram i tid
äv. med ton­vikt på hjälp­medlet el. till­fället för förflyttning
de lyckades komma med den sista transporten
belagt sedan 1641; till transportera
2 förflyttning av tjänste­man till annan ort eller tjänst med oförändrad tjänstegrad
transport (av någon)
belagt sedan 1708
3 över­föring av en summa från en sida till en annan vid bok­föring
transport (av något)
belagt sedan 1658
4 skriftlig över­låtelse av ekonomisk fordran
JFR cession
transport (av något)
belagt sedan 1686