publicerad: 2021  
tredje
tre·dje
räkneord
tre`dje
som är nummer tre i ordningen
den tredje mars; han går i tredje klass; hon bor på tredje våningen
(tortyr av) tredje graden se grad
tredje klassens någon/något se klass
tredje man se man
Tredje riket se rike
tredje stats­makten se statsmakt
tredje stånd­punkten se ståndpunkt
tredje världen se värld
belagt sedan 800–900-talet (runristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)); runform þriþia, fornsvenska þriþi, t(h)ridhie; till tre
Den tredje mannen. Svensk titel på film med bl.a. Orson Welles (1949), känd särsk. för sitt suggestiva musikaliska tema, fram­fört på cittra