publicerad: 2021  
tredska tredskan
tredsk·an
substantiv
tred`ska
en­vis ovillighet att göra som man blivit till­sagd
tredska (mot någon)
barnens tredska
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska þryzka, tredzka