publicerad: 2021  
tredjedag tredje­dagen tredje­dagar
tre·dje|­dag·en
substantiv
tre`djedag
i vissa ut­tryck tredje dagen räknat från och med den stora helg­dagen som an­ges av efter­följande ord
tredje­dag jul, allt­så 27 december
belagt sedan ca 1520 (Matordningen i biskop Hans Brasks hus); fornsvenska thridhidagher