publicerad: 2021  
umgängesliv umgänges­livet
um·gäng·es|­liv·et
substantiv
um`gängesliv
vanligen bestämd form del av till­varon som upp­tas av um­gänge med andra människor särsk. i mer el. mindre offentliga samman­hang
dansen spelar en stor roll i umgänges­livet; hon drog sig till­baka från allt umgänges­liv
belagt sedan 1801