publicerad: 2021  
umgängesrätt umgänges­rätten
um·gäng·es|­rätt·en
substantiv
um`gängesrätt
rätt för barn som inte lever till­sammans med båda sina föräldrar att regel­bundet träffa båda föräldrarna lik­som rätt för barn att regel­bundet träffa andra när­stående personer, t.ex. mor- och far­föräldrar
umgängesrätt (med någon)
belagt sedan 1934