publicerad: 2021  
unna unnade unnat, perfekt particip ibland unt
verb
unn`a
gärna låta få något
MOTSATS missunna JFR förunna
någon unnar någon något/att+verb
någon unnar någon något
någon unnar någon att+verb
vi unnar er allt gott; det är dig väl unt att ta semester
spec. med av­seende på något som upp­fattas som en rimlig belöning eller dylikt ofta refl.
unna sig fem minuters vila; alla unnade NN segern
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska unna 'tycka om; önska lycka; unna'; gemensamt germanskt ord av ovisst urspr.; besläktat med gunst, ynnest
unnaunnande