publicerad: 2021  
uppdiktad uppdiktat uppdiktade
upp|­dikt·ad
adjektiv
upp`diktad
på­hittad och inte överens­stämmande med verkligheten
MOTSATS autentisk JFR fiktiv
uppdiktad (av någon)
hela historien visade sig vara upp­diktad
belagt sedan ca 1565