publicerad: 2021  
uppdra uppdrog uppdragit, presens uppdrar
även åld.
uppdraga uppdrog uppdragit, presens uppdrager
verb
upp`dra el. upp`draga
ge i upp­drag
uppdra åt/till någon att+verb
uppdra till någon att+verb
uppdra åt någon att+verb
mötet upp­drog åt styrelsen att gå vidare med ärendet
belagt sedan 1660; jfr fornsvenska updragha 'dra upp (konkret); över­låta till'; av lågtyska updragen, tyska auftragen med samma betydelse; jfr ur­sprung till dra
uppdrauppdragande, uppdrag