publicerad: 2021  
uppdragsgivare uppdrags­givaren, plural uppdrags­givare, bestämd plural uppdragsgivarna
upp·drags|­giv·ar·en
substantiv
upp`dragsgivare
person eller organisation som har givit någon ett upp­drag
före­tagets uppdrags­givare är kommuner och kommunala bo­lag
belagt sedan 1886